Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

27.03.2019

Ankieta dla wykonawców dot. konkurencyjności w zamówieniach publicznych

Szanowni Państwo,

od kilku lat konkurencyjność na polskim rynku zamówień publicznych utrzymuje się na niesatysfakcjonującym, niskim poziomie negatywnie wpływając na proces udzielania zamówień. W celu zdiagnozowania przyczyn tego stanu chcielibyśmy na prośbę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zaprosić Państwa do wypełnienia ankiety. Państwo jako aktywni przedsiębiorcy oferujący usługi, wykonanie robót budowlanych i dostawy produktów najlepiej znacie powody ograniczonego zainteresowania zamówieniami publicznymi. Odpowiadając na wskazane w ankiecie pytania przyczynicie się do ustalenia barier zniechęcających przedsiębiorców do ubiegania się o publiczne kontrakty. Chcielibyśmy także poznać oczekiwania dotyczące zmiany tej niekorzystnej tendencji. Analiza wyników badania pozwoli na podjęcie działań zmierzających m.in. do zwiększenia udziału przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych.

Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5-10 minut.  Poniżej link do ankiety.

http://ankieta.uzp.gov.pl/wykonawcy_konkurencyjnosc/

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16