Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

26.09.2018

Debata "Przyszłość Europy w Twoich rękach. Nowe otwarcie 2021-2027"


Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego serdecznie zapraszają na Debatę „Przyszłość Europy w Twoich rękach. Nowe Otwarcie 2021-2027”, która odbędzie się 2 października br. o godz. 14:30.

Główną częścią wydarzenia będzie panel dyskusyjny z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Wolfganga Müncha, Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego, dr hab. Stanisława Sorysa Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz Andrzeja Guły Prezesa Zarządu Krakowskiego Alarmu Smogowego, Ewy Chromiak Prezeski Zarządu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, dr Jana Golby Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Pawła Kukli Prezesa Sądeckiej Izby Gospodarczej, Wiceprzewodniczącego Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Gospodarczego przy Marszałku Województwa Małopolskiego.

Tematyka panelu będzie koncentrować się m.in. na planowanych działaniach związanych z przyszłością naszego regionu w dziedzinie przedsiębiorczości, spraw społecznych oraz walki o czyste powietrze.

 
Rejestracji na wydarzenie można dokonać na stronie internetowej: fundusze.malopolska.pl/rejestracja.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16