Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

28.07.2015

Dodatkowy termin egzaminu dla kandydatów na ekspertów RPO WM

Informujemy, że został wyznaczony dodatkowy termin części teoretycznej egzaminu pisemnego (testu) dla osób ubiegających się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014-2020.

Dodatkowy egzamin odbędzie się 31 sierpnia 2015 r. w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16