Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

26.02.2016

Dokumenty do podpisania umowy dla OPS/PCPR

Informujemy o możliwości pobrania wzorów dokumentów wymaganych przez podpisaniem umowy o dofinansowanie projektów złożonych do konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Dokumenty obowiązujące od dnia 16 czerwca 2016 r. – aktualna wersja

Umowa o dofinansowanie Projektu (standardowa)
Zał. 3 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Zał. 4 – Zasady przetwarzania danych osobowych
Zał. 5 – Harmonogram płatności
 


Umowa o dofinansowanie Projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych
Zał. 3 – Zasady przetwarzania danych osobowych
Zał. 4 – Harmonogram płatności
Zał. 5 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług


Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności


Dokumenty obowiązujące do dnia 15 czerwca 2016 r.

Umowa o dofinansowanie Projektu (standardowa)
Zał. 3 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Zał. 4 – Zasady przetwarzania danych osobowych
Zał. 5 – Harmonogram płatności
Zał. 6 – Obowiązki informacyjne Beneficjenta


Umowa o dofinansowanie Projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych
Zał. 3 – Zasady przetwarzania danych osobowych
Zał. 4 – Harmonogram płatności
Zał. 5 – Obowiązki informacyjne Beneficjenta


Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16