Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

30.04.2019

Ekodoradcy dla biznesu

W ramach projektu EkoMałopolska już wkrótce zostanie wprowadzone doradztwo środowiskowe dla firm w postaci ekodoradców. Będzie to forma pomocy, a także edukacji dedykowana przedsiębiorcom w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i pomieszczeń, a także minimalizacji powstawania odpadów w kierunku m.in. wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ekodoradcy dla biznesu będą funkcjonować w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Ich rolą będzie aktywne poszukiwanie przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem nowoczesnych technologii w zakresie ochrony środowiska.
Będą również współpracować z ekspertami branżowymi. Firmy zyskają bezpłatną pomoc w postaci doradztwa i szkoleń. Przedsiębiorcy dowiedzą się również o dostępnych środkach finansowych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oraz innych programów związanych ze wsparciem innowacji i modernizacji w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Współpraca z ekspertami i ośrodkami naukowymi umożliwi bez wątpienia transfer innowacji do przedsiębiorstw.

Co więcej, ekodoradcy będą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu platform wymiany wiedzy na temat innowacyjnych procesów przemysłowych, w tym symbiozy przemysłowej. Polega ona na współpracy, w której odpady lub produkty uboczne z jednego sektora przemysłu stają się surowcem dla innego.
 

Ekodoradcy będą również udzielać przedsiębiorcom podstawowych informacji o wymaganiach środowiskowych, które wynikają z przepisów prawnych (wpis do rejestru, sprawozdawczość, opłaty, uzyskanie pozwoleń, wymogi uchwał antysmogowych).
 

W ramach projektu SPIN będą realizowane działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmują one m.in. specjalistyczne doradztwo i audyty technologiczne.


 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16