Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

22.11.2019

Ekodoradcy dla biznesu na konferencji Pozyskuj fundusze - przegląd możliwości dofinansowania projektów.

W piątek 15 listopada, w gminie Szczurowa, odbyła się konferencja pn. „Pozyskuj fundusze - przegląd możliwości dofinansowania projektów.”

W spotkaniu wzięło udział około 100 osób w tym 40 przedsiębiorców.

Prelegenci przybliżyli uczestnikom zasady funkcjonowania programów, umożliwiających pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na różnego rodzaj przedsięwzięcia. Swoją ofertę zaprezentowali przedstawiciele m.in. Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 Wśród uczestników Konferencji, nie mogło zabraknąć również przedstawicieli Ekodoradców dla biznesu, działających w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Marcin Chudzik, Koordynator Zespołu Ekodoradców dla biznesu, zaprezentował eko – ofertę, skierowaną do przedsiębiorców z uwzględnieniem środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Podczas swojego wystąpienia, wskazał m.in. na możliwości finansowania projektów, wpisujących się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

W skrócie GOZ to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Przedsiębiorcy zainteresowani instalacją źródeł OZE, mogą wykorzystać również bardzo atrakcyjny mechanizm finasowania, jakim jest Małopolska Pożyczka udzielana przez instytucje działające na terenie naszego województwa: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/wojewodztwo-malopolskie/.

Ekodoradcy dla biznesu pozostają do dyspozycji przedsiębiorców z Małopolski pod adresem: ekodoradcy@mcp.malopolska.pl lub nr tel. 12 37 69 158.
 

Galerie

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16