Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

26.03.2019

Granty na współpracę ponadnarodową

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w KRAKOWIE, które odbędzie się dnia 02 kwietnia 2019r. (wtorek) o godz. 10:00 w Centrum Obywatelskim ul. Reymonta 20, (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana), Sala Szkoleniowo - Konferencyjna.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o granty na wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań we współpracy ponadnarodowej.

Informacje o spotkaniu oraz zapisy uczestników - na stronie: https://832406-11234141.evenea.pl/

Spotkanie zostanie zorganizowane w związku z realizacją projektu:
Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.”

Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ich ramach przyznawane będą granty na rozszerzenie projektów standardowych o wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej. Wsparcie udzielane będzie beneficjentom aktualnie realizującym projekty lub podmiotom, które podpiszą umowy o dofinansowanie projektów do 2021 r.

Strona projektu: https://grupaprofesja.com/mwso
 
Kontakt z Zespołem Projektowym
telefoniczny:  663 667 883, 570 683 776
mailowy: pytaniapower@grupaprofesja.com

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16