Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

15.03.2017

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna – typ projektu A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 14 marca 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 376/17 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.10.01.04-12-0460/16 złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pn.: Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-076/16 w ramach Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna – typ projektu A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej, 10. Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania  Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.
 
Załącznik:
Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania

Dokumenty wymagane przed podjęciem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu:
Inne informacje:
Skład Komisji Oceny Projektu
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16