Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

09.08.2019

Jak poprawić efektywność energetyczną budynków?

Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty pożyczkowej wspierającej inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła!

Kto może zostać pożyczkobiorcą?
 • - spółdzielnie mieszkaniowe,
 • - wspólnoty mieszkaniowe,
 • - Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • - jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty (w zakresie budowy budynków komunalnych).

Korzystna oferta
 • - Wartość pożyczki od 100 tys. do 3,2 mln zł!
 • - Warunki korzystniejsze niż rynkowe.
 • - Oprocentowanie od 0,15% do 0,5% w skali roku uzależnione od osiągniętych oszczędności energii.
 • - Oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania.
 • - Okres spłaty: do 20 lat.
 • - Karencja w spłacie: do 6 miesięcy.
 • - Brak prowizji i innych opłat.
 • - Wkład własny: 24% wartości przedsięwzięcia (w przypadku pożyczek w formie pomocy inwestycyjnej).

Na co pożyczka?
Inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności:
 • - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów;
 • - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste oraz oświetlenia na energooszczędne;
 • - przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;
 • - zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
 • - budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
 • - instalacja mikrokogeneracji/mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • - wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów jest przeprowadzenie audytu energetycznego, służącego m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii oraz możliwościach opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

Ważne: preferowane są projekty w zakresie efektywności energetycznej z wykorzystaniem technologii OZE, jak również w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%.

Minimalny poziom efektywności energetycznej wynosi 25%.

Gdzie można uzyskać pożyczkę?
Menedżerem Funduszu Funduszy, czyli zarządzającym kompleksową ofertą unijnych pożyczek
w Małopolsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Pośrednikiem finansowym, który bezpośrednio zajmuje się udzielaniem pożyczek jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Pożyczki udzielane są przez cały czas. Warto z nich skorzystać!

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16