Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

29.07.2019

Komunikat dla Wnioskodawców Poddziałania 10.1.3

W związku z licznymi prośbami Wnioskodawców informujemy, że decyzją Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pisma w sprawie uzupełnień/poprawy wniosków o dofinansowanie nie będą wysyłane w okresie wakacyjnym. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że w konkursie złożono dużą liczbę wniosków (179), informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulegnie zmianie z listopada na grudzień 2019 r.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16