Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

13.08.2019

Kongres Mediacji 2019

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie organizuje w dniach 11-12 września 2019 w Krakowie - Kongres Mediacji połączony z II Dniem Mediacji Administracyjnej.  
 
Kongres Mediacji jest wydarzeniem międzynarodowym. Gośćmi kongresu będą przedstawiciele Chin, Holandii, Niemiec i państw Grupy Wyszehradzkiej. Jest on skierowany do sędziów, mediatorów, pracowników naukowych, pracowników administracji publicznej, ale przede wszystkim do przedsiębiorców. Przewidywana ilość uczestników to ponad 1000 osób. 

Kongres Mediacji został objęty patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Współorganizatorami są: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie i w Warszawie. Patronat medialny objęły TVP Polska oraz Radio Kraków. 

Serdecznie zapraszamy do udziału. Na stronie www https://kongresmediacji.com/ znajduje się formularz zgłoszeniowy.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16