Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

22.10.2019

Konkurs na hasło Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na hasło Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców regionu, a jego celem jest włączenie Małopolan w prace nad nową strategią rozwoju Małopolski, czyli najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez samorząd województwa.
 

Ważnym elementem prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” jest włączenie w nie szerokiego grona partnerów społecznych i gospodarczych samorządu województwa. Szczególnie ważna będzie opinia mieszkańców, dla których realizacja zapisów dokumentu wiązać się ma w szczególności ze stałym podnoszeniem jakości życia w województwie.
 

Poza tradycyjnym zbieraniem opinii co do treści dokumentu, Zarząd Województwa Małopolskiego chce dodatkowo zachęcić mieszkańców do zastanowienia się, jakie są ich oczekiwania w perspektywie następnych 10 lat, wobec czego zaprasza do udziału w konkursie na krótkie hasło strategii.
 

Formularz zgłaszania propozycji oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie https://www.malopolska.pl/strategia-2030

Organizatorzy oczekują propozycji:
  • - oryginalnych,
  • - przykuwających uwagę,
  • - budzących pozytywne skojarzenia,
  • - prostych i łatwych do zapamiętania.

Do wygrania 5 tys. zł!

Konkurs trwa do 18 listopada 2019 r.

Plakat promujący Konkurs na hasło do Stretegii Rozwoju Województwa Małopolska 2030
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16