Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

11.10.2018

Konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”

Jesteś lokalnym liderem, prowadzisz fundację, działasz na rzecz innych i otoczenia? A może znasz taką osobę? Koniecznie zgłoś ją do nagrody "Amicus Hominum".

Celem konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych, jak również promocją i popularyzacją właściwych wzorców społecznych. Każda organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy, a także organ administracji publicznej może zgłosić osobę, która według niego zasługuje na wyróżnienie za działalność na rzecz dobra innych.

W tegorocznej edycji szczególnie docenione zostanie zaangażowanie społeczne młodzieży poprzez wprowadzenie nowej kategorii konkursu skierowanej do młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące ideę młodzieżowego wolontariatu.

W tym roku wyróżnieni zostaną liderzy w kategoriach:
 
  • Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Niepełnosprawnym
  • Promocja i Ochrona Zdrowia
  • Sport i Edukacja
  • Działalność Filantropijna
  • Inicjatywa Młodych

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2018 r.

Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, która szczególnie wyróżnia się na tle innych i zasługuje na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix.

Dokumenty do zgłoszenia należy pobrać - tutaj.

Więcej informacji na stronie https://www.malopolska.pl/ - przejdź.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16