Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

03.12.2015

Małopolska w chmurze edukacji


Małopolska Chmura Edukacyjna to pierwszy konkurs mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jest to kontynuacja działań realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej w województwie.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania

Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada współpracę szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi, oferując uczniom zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Projekty wybrane do dofinansowania będą skupione wokół rozwijania kompetencji kluczowych młodzieży oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Co to jest „chmura”?

Określenie „chmura” związane jest z modelem przetwarzania danych (chmura obliczeniowa – ang. cloud computing). Praca w chmurze obliczeniowej oznacza pracę z aplikacjami lub usługami, udostępnianymi przez internet, w odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji instalowanych lokalnie na komputerze. Chmura daje wiele możliwości jednoczesnej współpracy użytkowników, np. komentowania rezultatów pracy, komunikowania się. W przypadku Małopolskiej Chmury Edukacyjnej możliwe będzie prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym jednocześnie dla kilku grup uczniów umiejscowionych w kilku szkołach, z możliwością aktywnego włączenia się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć.

Dlaczego warto „być w chmurze”?

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce przez kolejne trzy semestry (począwszy od II semestru roku szkolnego 2015/2016) będą mogli korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych prowadzonych we współpracy z uczelniami, na których w przyszłości będą mogli studiować. Zajęcia dodatkowe prowadzone on-line przez nauczycieli akademickich, doktorantów, a także koła naukowe, będą skupione wokół sześciu obszarów tematycznych: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka i przedsiębiorczość. Jedna szkoła będzie mogła realizować zajęcia maksymalnie w 4 obszarach tematycznych. Zajęcia będą ciekawe, przygotowane według specjalnie opracowanych scenariuszy. Temat zajęć będzie wykraczał poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie biorący udział w zajęciach w ramach „chmury” będą więc wyposażani w wiedzę, której nie można wyczytać z podręczników. To będzie dla nich impuls do dalszego rozwoju i samokształcenia.

Kto może złożyć wniosek?

O dofinansowanie mogą się ubiegać przede wszystkim organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe – a więc powiaty z terenu Małopolski. Nie wystarczy sama chęć realizacji zajęć dla uczniów w szkole – szkoła musi wykazać, że ma potencjał do realizacji zajęć w oparciu o zaawansowane technologie komunikacyjne, a wsparcie oferowane w projekcie musi opierać się na indywidualnie zdiagnozowanym zapotrzebowaniu szkoły lub placówki systemu oświaty w zakresie rozwoju konkretnych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. Diagnoza ta musi zostać zatwierdzona przez organ prowadzący daną szkołę.

Ważne!

Konkurs został ogłoszony 27 listopada br. Zapoznaj się z dokumentacją.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Kraków, ul. Jasnogórska 11, tel. (12) 376 91 91, e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16