Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

31.03.2017

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wspiera projekt InnoBridge (Interreg Europa)

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest zaangażowane we współpracę w ramach europejskiego projektu InnoBridge. Projekt realizowany jest od 2016 r. przez Województwo Małopolskie w ramach Programu INTERREG EUROPA. Małopolska jest jednym z 9 europejskich partnerów projektu (jedynym z Polski); pozostali partnerzy reprezentują: Austrię, Hiszpanię, Włochy, Finlandię, Węgry, Portugalię i Bułgarię. Partnerem wiodącym jest Region Dolnej Austrii.

InnoBridge to projekt, który ma na celu udoskonalenie regionalnej polityki innowacyjnej (w szczególności regionalnego programu operacyjnego) w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy. Chodzi o to, żeby skutecznie inwestować środki publiczne (UE i regionu) we wdrażanie wyników prac badawczo rozwojowych w Małopolsce.

W ramach projektu każdy z partnerów zobowiązał się do udoskonalenia wybranego przez siebie narzędzia wspierającego transfer i komercjalizację wiedzy. Małopolska udoskonali
w szczególności Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jest to największy instrument finansowy w regionie nakierowany na wzmocnienie współpracy nauki i biznesu w szczególności komercjalizację wyników badań naukowych i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest jedną z kluczowych jednostek wdrażających Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dlatego też MCP jest mocno zaangażowane w realizację projektu InnoBridge przez Województwo Małopolskie.

Szczególnie interesujące dla Małopolski są rozwiązania fińskie polegające na wykorzystaniu modelu platform do organizacji systemu innowacji w regionie tak, by mógł on skutecznie konkurować na rynku globalnym (model ten bazuje na doświadczeniach dynamicznie rozwijających się firm np. Facebook, Uber, Amazon). Partnerzy projektu InnoBridge prezentują szeroki wachlarz doświadczeń i praktycznych rozwiązań, którymi regiony mogą się wymieniać. Region Dolnej Austrii z kolei realizuje program TIP (Technology and Innovation Partners), którego cechą charakterystyczną jest wyjście do przedsiębiorców i odwiedzanie firm w celu dopasowania oferty dotyczącej komercjalizacji wiedzy dla wizytowanej firmy.

Projekt InnoBridge daje unikalną możliwość poznania rozwiązań innych regionów europejskich w zakresie usprawniania transferu i komercjalizacji wiedzy i ich przeniesienia do Małopolski. Sprawniejsza komercjalizacja to więcej innowacyjnych produktów i firm a w konsekwencji większa liczba lepiej wynagradzanych miejsc pracy i lepsze wykorzystanie bogatego potencjału Małopolski.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest członkiem Grupy Interesariuszy projektu InnoBridge w Małopolsce. Grupa ma za zadanie wypracowanie rekomendacji dla regionu w zakresie poprawy warunków dla skutecznego transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych, w szczególności w odniesieniu do RPO WM 2014-2020. Rekomendacje te pomogą wdrożyć najlepsze rozwiązania usprawniające komercjalizację w Małopolsce.

Więcej o projekcie InnoBridge:  
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16