Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

03.03.2016

Odnawialne źródła energii – zielone płuca Małopolski

By zapewnić poprawę jakości życia mieszkańców Małopolski istotne jest wsparcie sektora odnawialnych źródeł energii, czyli OZE. Przyczyni się to nie tylko do redukcji poziomu zanieczyszczeń atmosfery, ale także do wzrostu poziomu bezpieczeństwa energetycznego.

Przed Małopolską stoi dużo wyzwań związanych z energetyką. To m.in. ciągle wzrastające zapotrzebowanie na energię oraz zapewnienie bezpieczeństwa jej dostaw czy niekorzystne zmiany klimatu. Nasz region od lat boryka się także z zanieczyszczonym powietrzem.

Jeden konkurs – pełen wachlarz możliwości

W ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski dostępnych jest szereg działań wspierających OZE. Jedną z dostępnych możliwości jest wsparcie produkcji urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji (Poddziałanie 3.4.4, typ projektu B).
 

W tym zakresie wspierane będą inwestycje MŚP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:
  • energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
  • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
  • energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
  • biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji.
 

Ośrodki mogą starać się przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działający na rynku dłużej niż 24 miesiące. Ponadto, na preferencje mogą liczyć te podmioty gospodarcze, które posiadają doświadczenie w produkcji urządzeń OZE lub ich komponentów.
 

Mikro lub mały przedsiębiorca może pozyskać na inwestycję bezzwrotną dotację do 55% wartości kosztów kwalifikowanych, a jako średni przedsiębiorca – do 45% wartości tych kosztów. Na realizację projektów przeznaczono ponad 10,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie może wynieść 25 mln zł.

Nie bójmy się innowacyjności

Na rynku dostępnych jest szereg prac badawczo-rozwojowych, na podstawie których można stworzyć innowacyjne urządzenia do produkcji energii odnawialnej. Warto z tych rozwiązań korzystać. W ogłoszonym konkursie będą preferowane projekty spełniające wymogi innowacyjności w skali co najmniej regionalnej.
 

Realizowane przedsięwzięcia, zwłaszcza te bazujące na innowacjach, przyniosą realne efekty. Zwiększy się konkurencyjność małopolskiej gospodarki, a dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprawi się stan naszego środowiska. Ponadto, stosowanie bardziej wydajnych i lepszej jakości urządzeń to także realne oszczędności dla portfeli mieszkańców.

Informacje o naborze wniosków

Za przeprowadzenie konkursu odpowiada Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie. 
 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO. Nabór będzie prowadzony od dnia 30 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).
 

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich

  1. Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl
  2. Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  3. Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  4. Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  5. Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Kraków, ul. Jasnogórska 11, tel.(12) 376 91 91, e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16