Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

18.07.2019

Pieniądze na wyciągnięcie ręki

Jeśli jesteś firmą z sektora MŚP i prowadzisz działalność na terenie Małopolski, możesz sięgnąć po wyjątkowo korzystną ofertę w postaci unijnych pożyczek!

Dla kogo pożyczki?
Zarówno dla tych, którzy działają nie dłużej niż 24 m-ce („Pożyczka dla start-upów”), jak i tych, którzy funkcjonują na rynku powyżej 2 lat („Pożyczka”).

Czy to się opłaca? Tak, ponieważ:
1. Wartość pożyczki może wynieść nawet 1 mln zł!
2. Nie jest wymagany wkład własny.
3. Nie są pobierane prowizje i inne opłaty.
4. Wypłata pożyczki następuje w ciągu maks. 90 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.
5. Dla firm działających w obszarze Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji oraz w powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, brzeskim, gorlickim, nowosądeckim, limanowskim, proszowickim, czyli terenach o niskiej aktywności gospodarczej możliwe jest korzystniejsze niż rynkowe oprocentowanie na poziomie 1,87% w skali roku. Dla pozostałych firm oprocentowanie wynosi już od 2,87%. Okres spłaty to maks. 7 lat (w tym możliwa karencja w spłacie kapitału - 6 miesięcy).

Na co pożyczki?
Na przykład na zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń i sprzętu produkcyjnego, inwestycje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Część pożyczki można przeznaczyć także na finansowanie kapitału obrotowego.

Gdzie można uzyskać pożyczkę?
Menedżerem Funduszu Funduszy, czyli zarządzającym kompleksową ofertą unijnych pożyczek w Małopolsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Pośrednikami finansowymi, którzy bezpośrednio zajmują się udzielaniem pożyczek są:

W przypadku pożyczek dla start-upów: W przypadku pożyczek dla firm działających powyżej 24 m-cy: Biura poszczególnych pośredników finansowych zlokalizowane są nie tylko w Krakowie, ale w całym regionie. Ich dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej „Małopolskiej pożyczki”.

Jakie efekty programu?
Do tej pory podpisano blisko 600 umów dotyczących pożyczek o łącznej wartości ponad 108 mln zł. A to jeszcze nie koniec! Pośrednicy cały czas udzielają pożyczek. Warto z nich skorzystać!
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16