Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

04.10.2019

Przedsiębiorco… bądź eko!

3 października 2019 r. w siedzibie firmy Krakodlew S.A., producenta osprzętu lejniczego, m.in. wlewnic, nadstawek, syfonów, kadzi żużlowych, a także obciążników do dźwigów, odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie pracy Ekodoradców dla biznesu w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.

Spółka Krakodlew jest przykładem przedsiębiorstwa, które z sukcesem realizuje projekty badawczo-rozwojowe oraz projekty prośrodowiskowe współfinansowane z funduszy unijnych.

Ekodoradca?! Kto to taki?
Ekodoradca to partner każdego przedsiębiorcy, który zainteresowany jest rozwojem firmy zgodnie z obowiązującymi trendami oraz przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. Ekodoradca to praktyczny przewodnik po meandrach proekologicznych rozwiązań oraz zasobach wiedzy i informacji w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstw  – wyjaśnia wicemarszałek Tomasz Urynowicz.
Dlaczego warto skorzystać z usług ekodoradcy?
W czasach gdy walka o czyste środowisko i zrównoważony rozwój staje się kluczowym wyzwaniem w każdym aspekcie naszego życia, działalność ekodoradcy to z pewnością nieocenione wsparcie dla funkcjonujących firm. To taka pomocna dłoń w nierzadko skomplikowanych kwestiach, zmieniających się przepisach prawa czy pojawiąjących się nowych możliwościach rozwoju działalności.

Ekodoradcy to specjaliści zatrudnieni w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości. Powołany zespół stanowi część ważnego przedsięwzięcia realizowanego w naszym województwie pn. EkoMałopolska – będącego kompleksowym programem na rzecz poprawy jakości środowiska.

Działalność ekodoradców jest bezpłatna. Warto dodać, iż są oni mobilni, co oznacza, iż swoje usługi mogą świadczyć bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorcy!

Ekodoradca a przedsiębiorca
Co może zaoferować ekodoradca przedsiębiorcy? Informowanie, edukowanie i doradzanie –  tak w skrócie można opisać działania ekodoradcy. Warto zwrócić uwagę szczególnie na dwa obszary:
 
  1. 1) Diagnozowanie potrzeb firmy
Ekodoradca zweryfikuje oraz wstępnie oceni jakie potrzeby posiada przedsiębiorstwo w zakresie możliwości zwiększenia efektywności energetycznej procesów produkcyjnych/obiektów/środków transportu/instalacji/urządzeń technicznych/oświetlenia. Zidentyfikuje również możliwości wdrożenia idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) w procesach produkcyjnych firmy. Ekodoradca dokona diagnozy obowiązków prawnych przedsiębiorstwa w zakresie środowiskowym oraz stopnia ich  spełniania z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
 
  1. 2) Informowanie o wymogach prawnych i istniejących możliwościach wsparcia inwestycji
Ekodoradca poinformuje przedsiębiorcę o wymaganych opłatach/sprawozdaniach za korzystanie ze środowiska oraz o innych obowiązkach, w tym związanych z emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, czy też emitowanego hałasu. Co więcej, wskaże  możliwości zastosowania OZE w kontekście oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz wykorzystania ciepła odpadowego. Ekodoradca wskaże również potencjalne źródła finansowania ze środków zewnętrznych inwestycji z zakresu ekoinnowacji, OZE i efektywności energetycznej. Po dokonaniu diagnozy potrzeb będzie w stanie nakreślić, jakie korzyści da firmie wdrożenie systemu zarządzania prośrodowiskowego czy też idei GOZ.

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP, które chciałyby wprowadzić rozwiązania prośrodowiskowe w swojej firmie już dziś mogą skontaktować się z Zespołem ds. ekodoradców w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, tel. 123679158, ekodoradcy@mcp.malopolska.pl.

Zapraszamy na stronę http://www.mcp.malopolska.pl/realizowane-dzialania/ekodoradcy-dla-biznesu.

Plakat promujący projekt Ekodoradcy dla biznesu
 

Galerie

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16