Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

01.10.2015

Przedsiębiorczość - szanse i wyzwania dla subregionu tarnowskiego


W imieniu Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu tarnowskiego.
Spotkanie odbędzie się w dniu 12 października 2015 r. w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 32.

Wydarzenie ma na celu przedstawienie roli przedsiębiorczości w rozwoju subregionu tarnowskiego oraz prezentację możliwości rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczył będzie Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Spotkanie będzie również okazją do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie inicjatyw związanych ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości oraz dyskusji na temat skutecznego i właściwego wykorzystania środków unijnych.

 
Program spotkania
Przedsiębiorczość – szanse i wyzwania dla subregionu tarnowskiego
 
 
11.00 – 11.30      Rejestracja uczestników
 
11.30 – 11.35      Przywitanie zaproszonych gości
                       dr hab. Stanisław Sorys– Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
                               inż. Jan Błaszkiewicz – Prezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie
                                              
11.35 – 12.00      Władysław Kosiniak-Kamysz  – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 
12.00 – 12.20       dr hab. Stanisław Sorys– Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
                               „Rola przedsiębiorczości w rozwoju subregionu tarnowskiego”
                                              
12.20 – 13.00      Rafał Solecki  – Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
                      „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
                      Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

 
13.00 – 14.00      Dyskusja

14.00                     Lunch


Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są na adres mailowy: info@mcp.malopolska.pl do dnia 6 października 2015 r.
Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Anna Flis – Zastępca Kierownika Referatu Monitoringu i Sprawozdawczości Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – tel. (12) 376 91 90.
 
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16