Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

22.12.2015

Przypominamy! Trwa nabór na kandydatów na ekspertów

Zarząd Województwa Małopolskiego za
pośrednictwem

Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM)
na lata 2014–2020
ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w następujących dziedzinach:
  1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe w przedsiębiorstwach
  2. Infrastruktura badawczo-rozwojowa
  3. Wdrażanie wyników prac B+R oraz inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
  4. Transfer technologii, usługi doradcze i biznesowe
Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami upływa w dniu 4 stycznia 2016 r. o godz. 16.00.

Data ogłoszenia naboru: 27 października 2015 r.

Szczegóły naboru

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16