Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

27.02.2016

Rozwiń swoją firmę i działaj na rynkach międzynarodowychPoddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP
 
 
Umiędzynarodowienie swojej działalności to duże wyzwanie dla przedsiębiorstw, szczególnie dla mikro-, małych i średnich firm. Dlaczego to takie ważne, by przedsiębiorcy wyszli ze swoją ofertą na rynki zagraniczne? Czy fundusze mogą im w tym pomóc?
 
Świat stoi otworem
Powszechna wymiana handlowa między państwami, pozwalająca firmom z różnych krajów na swobodną wymianę towarów i usług,  a klientom na dostęp do ofert firm z całego świata dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu - wymusza, by przedsiębiorstwa dostosowały się do zmieniających się warunków, do rosnących wymagań międzynarodowych odbiorców.
Aby nie stracić swojej pozycji, firmy muszą z wyprzedzeniem podejmować odpowiednie kroki.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 przygotowaliśmy program, który ma wspomóc małopolskie firmy w procesie wychodzenia ze swoją ofertą poza granice naszego kraju. Punktem wyjścia jest posiadanie przez przedsiębiorcę aktualnej strategii lub planu działalności międzynarodowej.
 
Na co można uzyskać dofinansowanie
Środki dostępne w ramach ogłoszonego konkursu (3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP) będą przeznaczone na finansowanie usług doradczych dla firm. W tym zakresie przedsiębiorstwo może skorzystać z doradztwa dotyczącego strategii finansowania działalności eksportowej, może uzyskać wiedzę w jaki sposób wyszukać partnerów biznesowych poza granicami naszego kraju, jak przygotować dla nich dobrą ofertę i jak przeprowadzić negocjacje handlowe. Wsparcie doradcze będzie obejmowało także opracowanie spójnego obrazu firmy, jej wizerunku i dokładnego planu działania na rynku zagranicznym. Niektóre z przedsiębiorstw, aby zaistnieć na rynku międzynarodowym, muszą dostosować swoje produkty i usługi do wymagań rynku docelowego, a także uzyskać niezbędne uprawnienia, takie jak: certyfikaty, pozwolenia, homologacje. Również na takie cele firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie.
Ponadto, przedsiębiorcy zyskają możliwość udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, zarówno tych, które odbywają się na terenie naszego kraju, jak i zagranicą. Mają one służyć budowaniu relacji z dotychczasowymi i potencjalnymi kontrahentami.
W wyniku realizowanych przedsięwzięć zwiększy się rozpoznawalność Małopolski jako marki gospodarczej.

Ile można zyskać
Na realizację projektów przeznaczono ponad 2,3 mln € z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą lub będą prowadzić działalność na terenie województwa małopolskiego. Maksymalnie na projekt przedsiębiorca może pozyskać do 50% wartości wydatków kwalifikowanych, wielkość dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć jednak maksymalnej kwoty 200 tys. zł.
Firma będzie mogła uzyskać wsparcie raz w ramach danego naboru, a od momentu złożenia wniosku będzie miała rok na realizację zaplanowanych działań.

Informacje o naborze wniosków
Za przeprowadzenie konkursu odpowiada Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie. 
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO . Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 30 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia  31 stycznia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Zobacz:
Ogłoszenie o konkursie

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich 

Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl 
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl 
Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl 
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl
  
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
Kraków, ul. Jasnogórska 11, tel.(12) 376 91 91, e-mail: info@mcp.malopolska.pl
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16