Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

09.07.2019

Ruszają „Bony sukcesu”

Rozpoczyna się realizacja ogromnego przedsięwzięcia skierowanego do przedsiębiorców w naszym regionie. Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski przekazał Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. bon na dofinansowanie projektuBony sukcesu”.

Projekt MARR S.A. został wyłoniony w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, organizowanym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Przedmiotem konkursu były usługi specjalistycznego doradztwa dla firm.

Ponad 30 mln zł czeka na przedsiębiorców!

W ramach projektu MARR S.A. udzielać będzie dofinansowania na specjalistyczne usługi doradcze zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy sektora MŚP posiadający siedzibę w Małopolsce. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać granty w wysokości do 20 tys. zł, które pozwolą im na korzystanie ze specjalistycznych usług doradczych.

Firmy reprezentujące branże inteligentnych specjalizacji Małopolski mogą uzyskać:
  • - 95% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz pierwszy,
  • - 85% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz drugi.
Przedsiębiorcy, którzy nie wpisują się w branże inteligentnych specjalizacji Małopolski mogą otrzymać:
  • - 90% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz pierwszy,
  • - 80% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz drugi.

Usługi doradcze świadczone będą przez firmy posiadające akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii lub zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.

Szeroki wachlarz tematów
Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z dowolnie wybranych, wysokiej jakości ofert, w zakresie m.in.:
  • - monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
  • - organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
  • - uzyskiwania certyfikatów zgodności,
  • - optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • - wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r. Nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków przewidzianych na granty.
Już teraz warto poznać szczegóły i sięgnąć po informacje zamieszczone na stronie internetowej projektu http://www.marr.pl/bonysukcesu/
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16