Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

30.12.2015

Wydłużenie terminu naboru na kandydatów na ekspertów!

Informujemy, że termin nadsyłania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w następujących dziedzinach:
  • Badania przemysłowe i prace rozwojowe w przedsiębiorstwach
  • Infrastruktura badawczo-rozwojowa
  • Wdrażanie wyników prac B+R oraz inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
  • Transfer technologii, usługi doradcze i biznesowe
został przedłużony i upływa w dniu 11 stycznia 2016 r. o godz. 16.00.

Szczegóły naboru - przejdź!
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16