Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

05.09.2019

Zmiany w przepisach w zakresie pobierania opłaty recyklingowej dla przedsiębiorców


1 września 2019 r. zmieniły się przepisy w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych oraz wprowadzone zostały nowe obowiązki dla prowadzących jednostki handlowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz niektórych innych ustaw.

O nowych przepisach i obowiązkach dla przedsiębiorców pisze wicemarszałek Tomasz Urynowicz w specjalnym liście wysłanym do powiatów, gmin i izb gospodarczych Małopolski. 
Pobierz list (pdf, 140 KB). 
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16