Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Praca w MCP

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Urzędzie w ramach naboru mogą być przyjmowane wyłącznie po umieszczeniu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31- 358 Kraków oraz na niniejszej stronie internetowej.

W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.


Poniżej zamieszczamy aktualne oferty pracy w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości:

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS - 2 osoby

Nabór na wolne stanowisko urzednicze w Referacie ds. Realizacji EFRR

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru EFRR

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFS

Nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole Ekodoradców

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru EFS

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFRR

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Nieprawidłowości i Windykacji

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFS

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFS - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFS - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru EFS - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru EFS - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFRR - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości - 2 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru EFS - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości - 1 osoba

 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16