Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Praca w MCP

Poniżej zamieszczamy aktualne oferty pracy w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości:

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS - 3 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości - 1 osoba umowa na zastępstwo

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru EFRR - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości - 2 osoby- umowa na zastępstwo

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFRR - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru EFRR - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Kadr - 1 osoba umowa na zastępstwo

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. realizacji EFS - 4 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. kontroli EFS - 3 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. realizacji EFRR - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFRR - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFS - 4 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru EFS - 3 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS - 4 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru EFRR - 2 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFRR - 2 osoby umowa na zastępstwo

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFRR - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Monitoringu i Sprawozdawczości - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. realizacji EFS - 4 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFS - 2 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli  EFS - 2 osoby

Nabór na stanowisko Urzędnicze w Referacie Ds. Wyboru EFRR -  2 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru EFS w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości -  2 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Monitoringu i Sprawozdawczości w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – umowa na zastępstwo

Nabór na stanowisko Urzędnicze w Referacie Ds. Wyboru EFRR – 3 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości - 3 osoby

Nabór na stanowisko urzednicze radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych w Małopolskim Centrum Przedsiebiorczości
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16