Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zamówienia publiczne

Poniżej znajdą Państwo bezpośrednie odnośniki do ogłoszeń o przetargach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenia o przetargach - 2019 rok

Zamówienia publiczne do 30 000 EUR - 2019 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - 2018 r.

 

 

Ogłoszenia o przetargach, archiwalne:

 

Zamówienia publiczne do 30 000 EUR, archiwalne:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (art. 13a ustawy Pzp)

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16